Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU w Garwolinie

 

Godziny pracy:
poniedziałek  7:30-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, zażaleń, wniosków i petycji (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 261 518 949) w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 12:00 - 17:00

 

TELEFONY

Komenda

Komendant WKU – tel. 261 518 960

Nieetatowy Rzecznik Prasowy WKU -  tel. 261 518 957

Referent prawno – administracyjny – tel. 261 518 944

Samodzielny referent – tel. 261 518 945 - (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU)

Informatycy - tel. 261 518 940

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta –  tel. 261 518 950

Oficer Wydziału – tel. 261 518 953 - (System Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia, HNS)

Oficer Wydziału – tel. 261 518 954 - (sprawy mobilizacyjne w tym organizacja Akcji Kurierskiej)

Specjalista – tel. 261 518 956 - (przydziały mobilizacyjne, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, kursy kadr rezerwy, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy)

Specjalista – tel. 261 518 955(przydziały mobilizacyjne, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy)

Inspektor – tel. 261 518 952 - (świadczenia na rzecz obrony: osobiste, rzeczowe, szczególne w tym środki transportowe i maszyny, reklamowanie, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne)

Starszy Referent – tel. 261 518 952 - (ewidencja oficerów, podoficerów i szeregowych, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum)

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 518 957

Oficer Wydziału – tel. 261 518 948 - (współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, Legia Akademicka, szkolnictwo wojskowe)

Specjalista – tel. 261 518 958 - (Narodowe Siły Rezerwowe, WOT)

Starszy referent – tel. 261 518 962 - (zawodowa służba wojskowa)

Inspektor – tel. 261 518 959 - (służba przygotowawcza)

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 518 951

Kierownik Kancelarii (Tajna) – tel. 261 518 947

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel. 261 518 963

Fax. – 261 518 941

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl