Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie wojskowe
Warunki i tryb przyjęć na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademicki 2018/2019.

W roku akademickim 2018/2019 kandydaci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do następujących uczelni wojskowych:

 1. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 3. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 4. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (kierunek wojskowy medyczny) będący na zaopatrzeniu AWL we Wrocławiu,
 5. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

www.wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - logo

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

www.amw.gdynia.pl

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - logo

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław

www.awl.edu.pl

 Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - logo

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303
08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - logo

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej,
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości,
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl