Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o naborach

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. prowadzony jest nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu  na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r. Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie średnie. Osoby ubiegające się do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do dnia 31 października 2018 r.

DECYZJA NR 138/MON

 


Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej pielęgniarstwa. Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie conajmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez włąściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osoby ubiegające się do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 135/MON

 


Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w  2019  r.  w  Ośrodku  Szkolenia  w  Jednostce  Wojskowej  Komandosów w  Lublińcu,  realizowane  będzie  szkolenie wojskowe  kandydatów  na  żołnierzy  zawodowych  w  korpusie  szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych. 

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia do dnia 31 marca 2019 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami.

DECYZJA NR 144/MON

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl