Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 października 2018
DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w  2019  r.  w  Ośrodku  Szkolenia  w  Jednostce  Wojskowej  Komandosów w  Lublińcu,  realizowane  będzie  szkolenie wojskowe  kandydatów  na  żołnierzy  zawodowych  w  korpusie  szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych. 

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia do dnia 31 marca 2019 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami.

DECYZJA NR 144/MON

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl